Entrepenadkörning

Varalövs gård utför även körning på entreprenad.

• Tröskning med 18 fots tröska.

• Snöröjning och sandning.

• Transporter med traktor och vagn.

 

Släputhyrning

• Släp med platskåpa (1 000 kg).

• Stort grindsläp (1 000 kg).

• Litet grindsläp (750 kg).